Ukończyłam Akademie Medyczną w Gdańsku – Wydział Lekarski. Pracę z jednoczesnym szkoleniem specjalizacyjnym zaczęłam w 1984 roku w szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku. W ciągu następnych dziesięciu lat zdałam egzaminy specjalizacyjne pierwszego oraz drugiego stopnia uzyskując tytuł specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej. W trakcie szkoleń nabyłam umiejętności w obrazowaniu ultrasonograficznym, mammografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, radiologii naczyniowej, radiologii klasycznej oraz pewnych działów radiologii zabiegowej. Odbyłam dotychczas liczne szkolenia w/w dziedzinach w najlepszych ośrodkach krajowych i zagranicznych – Malme, Davos, Wiedniu oraz wielu innych.

Posiadam ponad 60 certyfikatów, dyplomów ze szkoleń, kongresów i zjazdów naukowych w kraju oraz ponad 40 zagranicznych. Przez 10 lat pracowałam w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni jako adiunkt i kierownik Zakładu Radiologii, gdzie uruchomiłam Pracownie TK, Pracownie MR, USG i mammografię.

Posiadam ponad 57 publikacji naukowych, a w 2000 roku uzyskałam stopień doktora nauk medycznych. Aktualnie pracuje w Szpitalu SWISSMED w Gdańsku jako Kierownik Diagnostyki Obrazowej, gdzie wykonuje diagnostykę MRI i TK.

Specjalistyczny Gabinet Ultrasonograficzny prowadzę już od 17 lat wykonując badania: jamy brzusznej, tarczycy, piersi oraz ślinianek u dorosłych i dzieci, a od listopada 2010 roku również badania Dopplerem, mięśni i stawów. Gabinet posiada Licencję Izb Lekarskich i jest wyposażony w nowy aparat Toshiba Xario XG model SSA-680.